האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

מבצע מחיקת ריבית והצמדה לחובות
תשלומי המים והביוב


צרכנים יקרים,
רשות המים יוצאת במבצע  נוסף להסדרת תשלומי חובות  המים והביוב של צרכנים ביתיים.
במהלך תקופת המבצע שיתקיים בין התאריכים 10.12.20-31.3.21 יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי 

אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

1. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר. את החוב ניתן לפרוס עד 36 תשלומים חודשיים בכפוף להצגת מסמכים.

2. במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים:

  • עמידה בהסדר התשלומים שנקבע
  • תשלום חיובי המים והביוב השוטפים 
צרכן אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא ראשי התאגיד לבטל את ההסדר.

 
שירות לתושב