האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

 

מידע בדבר קריאת מד מים מרחוק (קר"מ)

 

קר"מ – קריאה מרחוק

מערכת הקר"מ הינה מערכת טכנולוגית מתקדמת לקריאת מדי המים באמצעות שידור מרחוק. יתרונה הבולט של מערכת הקר"מ מתבטא ביכולת דיווח מדויק של צריכת המים בזמן אמת וסמוך ככל שניתן למועד הקריאה בפועל. דבר המאפשר יכולת התראה מהירה על חשד לדליפות, נזילות , תקלות וכד'.

יובהר כי התאגיד נאות להתריע בדבר שימוש עודף של מים, אך האחריות בדבר זיהוי מקור הנזילות מים בשטח הפרטי חלה על הצרכנים. כמו כן על הלקוח להמשיך ולבדוק את חשבונות המים על מנת לעקוב אחר נתוני הצריכה באופן שוטף ותדיר.בקשה להתקנת מנגנון השבתה לשבת 

סעיף 27 (א) תושב המעוניין בהתקנת מנגנון השבתה לשבת וליום חג במד המים יגיש בקשה בטופס בקשה דיגיטלי  עד 15 יום לפני מועד התקנת/ החלפת מד המים. טופס בקשה למד בעל מנגנון השבתה לתושבי אשקלון 

 

 לינק לטופס בקשה למד בעל מנגנון השבתה    


חשד לנזילה במד מים  (ביתי) משויך

מד מים אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים ושתאגיד המים שייך אותו לצרכן.
חשד לנזילה מתקיים כאשר קיימת זרימה רציפה של קוב מים אחד לפחות ,המתמשכת על פני 24 שעות ויותר.

 

חשד לנזילה במד מים ראשי

מד מים אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של כלל הנכסים בבניין משותף מסוים  ושהחברה משייכת את מד המים הראשי לקבוצת הצרכנים באותו הבניין המשותף. 

חשד לנזילה מתקיים כאשר קיימת זרימה רציפה של קוב מים אחד לפחות, המתמשכת על פני 24 שעות ויותר.

 

הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה 

על הלקוח לאתר את מקור הבעיה שהובילה לצריכת מים מתמשכת ולחשד לנזילה ולפעול לתיקונה במהירות המרבית. במידה ואותה נזילה ותוקנה יש לפעול כלהלן :

על פי כללי המים, אמות המידה לשירות,  צרכן המבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה יגיש בקשה הערוכה לפי טופס 1 ("טופס הכרה בנזילה פרטית / משותפת) בצירוף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה. באפשרותכם למלא טופס מקוון באתר התאגיד כמפורט בלינקים המופיעים מטה. הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן בהתקיים התנאים המצטברים הנ"ל :

**הלקוח הגיש טופס בקשה להכרה בנזילה, בצירוף אסמכתאות המעידות על התיקון 

**צריכת המים שנמדדה בתקופה האמורה עולה על 150% מצריכתו הרגילה (צריכה רגילה - צריכה בתקופה מקבילה ו/או צריכתו הממוצעת בשתי תקופות אחרונות בהם נקרא מד המים בפועל )                                                         

****הפחתת החיוב בגין הנזילה תינתן לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות בהן התקיימה צריכה חריגה. טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית - לתושבי אשקלון

 

 טופס מקוון בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית     להורדת טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית בקובץ pdf  


טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים המשותפת - לתושבי אשקלון

 

 טופס מקוון בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית     להורדת טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית בקובץ pdf  טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית
- לתושבי נתיבות

 

 טופס מקוון בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית     להורדת טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית בקובץ pdf  


טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים המשותפת
- לתושבי נתיבות

 

 טופס מקוון בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים המשותפת     להורדת טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים המשותפת בקובץ pdf   עדכון פרטי צרכן

על מנת שנוכל לעדכנך בזמן אמת ולשפר את השירות נשמח באם תבצע עדכון פרטי צרכן באחת מהדרכים המפורטות מטה:

1. טופס מקוון 


עדכון פרטי צרכן לתושבי אשקלון 

 

 טופס עדכון פרטי צרכן לתושבי אשקלון    עדכון פרטי צרכן לתושבי נתיבות

 

 טופס עדכון פרטי צרכן לתושבי אשקלון    2. מוקד שירות הלקוחות: חייגו 1-800-800-277  

 

 

שירות לתושב