עדכון מספר נפשות

 

לקוחות יקרים 

בהתאם להוראות הכללים החלים על תאגיד המים בעניין קביעת כמות מוכרת ביחידת דיור ולצורך עדכון מספר הנפשות בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין תקבלו בראשית חודש 08.2016 מכתב המעיד על השינוי שצפוי לבצע התאגיד במספר הנפשות המעודכנות בנכס שבחזקתכם.

לשאלות על תוכן המכתב ומשמעותו לפנות למוקד הטלפוני בטלפון:  1-800-800-277 

להגשת בקשה חדשה על עדכון נפשות ניתן לפנות אלינו באמצעות אתר האינטרנט או להגיע למרכז שירות הלקוחות הפרונטלי.

 

טופס הצהרת מספר נפשות אשקלון

טופס הצהרת מספר נפשות נתיבות

 

 

שירות לתושב