האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

פרסום אודות איכות המים בנתיבות

 

2020

דו"ח שנתי 2020

דו"ח חצי שנתי לחודשים יולי-דצמבר 2020 

דו"ח חצי שנתי לחודשים ינואר-יוני 2020 


2019

דו"ח שנתי 2019

דו"ח חצי שנתי לחודשים יולי - דצמבר 2019 

דו"ח חצי שנתי לחודשים ינואר-יוני 2019 

 


2018 

דו"ח שנתי 2018

דו"ח חצי שנתי לחודשים יולי - דצמבר 2018

דו"ח חצי שנתי לחודשים ינואר-יוני 2018

 


2017 
 


2016
 


 2015
 


2014
 


2013
 


2012
 


2011
 


 2010
 


שירות לתושב