פרסום אודות איכות המים באשקלון

 

2018

דו"ח שנתי 2018

דו"ח חצי שנתי יולי | דצמבר 2018

דו"ח חצי שנתי | ינואר-יוני 2018

 


 

2017

דו"ח שנתי 2017

דו"ח חצי שנתי | יולי-דצמבר 2017

דו"ח חצי שנתי | ינואר-יוני 2017

 


2016


2015

 

2014

 

2013

 

 2012

 

2011

 


 2010

 

 

 

 
 
שירות לתושב