האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הודעה על הפסקה באספקת המים
ממתקן ההתפלה אשקלון


צרכנים יקרים,

 בתאריכים 21.2.2021 ועד ה-4.3.2021 מתקן ההתפלה באשקלון יושבת לצרכי תחזוקה.
בעקבות הפסקת המתקן, הרכב המים המסופקים אליכם עשוי להשתנות כך שריכוז המלחים במים
צפוי לעלות ועימו גם המוליכות החשמלית של המים.

 

נדגיש כי המים המסופקים על ידינו, בכל משטר הפעלה, 
עומדים בתקנות בריאות העם למי שתיה ונמצאים בבקרה מתמדת 
של מקורות ומשרד הבריאות.

 

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

חברת מקורות ותאגיד מי אשקלון

 

 

 

שירות לתושב