האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הצהרת צרכן על קריאת מד מים

פרטים אישיים
דיווח קריאת המים
טופס אשר לא ימולא כנדרש ולא ישלח עם הטפסים הרלוונטים לא יטופל.
שירות לתושב