האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

חזון


תאגיד המים והביוב האזורי מי אשקלון יהא תאגיד מוביל בקרב תאגידי המים והביוב בישראל במתן שירותי מים וביוב לכלל הצרכנים, תוך שמירה והקפדה יתרה על איכות שירות לקוח ורמת מיומנות, מהימנות ומקצועיות גבוהה בקרב מנהליו ועובדיו.

יעוד

מי אשקלון– תאגיד המים והביוב האזורי מיסודן של עיריית אשקלון ועיריית נתיבות, פועל מתוקף חוק תאגידי המים והביוב התשס"א – 2001 ומופקד על אספקת מים, פינוי שפכים וטיהורם, הקמה, פיתוח ותחזוקה של תשתיות מים וביוב ברשויות המייסדות, מתוך מחויבות לשירות יעיל לקהל צרכניו, שקיפות, אמינות והבטחה לשמירה על בריאות הציבור, ערכי טבע, נוף ואיכות הסביבה.


יעדים ומטרות

 • מתן שירות מקצועי, יעיל, אמין ואדיב לצרכן בכל תחומי הפעילות.
 • אספקת מי שתייה באיכות מיטבית, בשגרה ובחירום לכלל הצרכנים.
 • פינוי השפכים למתקני הטיהור תוך שמירה על בריאות הציבור, איכות החיים והסביבה וערכי טבע ונוף.
 • תחזוקה שוטפת, מונעת וטיפול מידי בתשתיות המים והביוב ומניעת מפגעים.
 • תכנון, ניהול, ביצוע, פיקוח ובקרה בהקמה ופיתוח של תשתיות מים וביוב.
 • תכנון, ניהול, ביצוע, פיקוח ובקרה בשיקום, שדרוג וחידוש תשתיות מים וביוב.
 • שיפור תהליכי צרכנות מים בדגש על הקטנת פחת המים ואמינות מערכות המדידה והגביה.
 • מוכנות והפעלה של מערך החירום לאספקה רצופה של שירותי המים והביוב.
 • הערכות להתמודדות מול איומים, אירועי פגיעה במים ומשברי מים.
 • הקפדה על כללי הבטיחות והגהות בפעילות השוטפת.
 • הבניית תהליכי עבודה, למידה רצופה, תחקיר והפקת לקחים במגמה לשפר הביצועים.


ערכים

 • מקצועיות ויעילות | המנכ"ל, מנהלי התאגיד ועובדיו יפעלו במקצועיות תוך גילוי מיומנות ויבצעו המוטל עליהם ביעילות מרבית.
 • שירות | המנכ"ל, מנהלי התאגיד ועובדיו מתחייבים לשירות מקצועי, זמין, אדיב ומסביר פנים מתוך כבוד והקפדה על זכויות הצרכנים.
 • שקיפות ואמינות | המנכ"ל , מנהלי התאגיד ועובדיו יאפשרו גישה חופשית, על פי חוק חופש המידע, למאגרי המידע של התאגיד הרלוונטיים, לכל דורש, תוך הצגת מסד נתונים אמין ומדויק.
 • פתיחות ולמידה מתמדת | המנכ"ל, מנהלי התאגיד ועובדיו מתחייבים לגלות פתיחות לדעות, רעיונות ושיטות חדשות, תוך הקפדה על למידה, הטמעה ובקרת תהליכים.שירות לתושב