האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

 

הנחיות לאספקת מד מים לקבלנים

שלב א' - אספקת מד מים לבנייה

 

  • על היזם או בעל ההיתר להגיע למחלקת שירות לקוחות ולהציג טופס 2 והיתר בניה. במחלקת שירות הלקוחות יידרש לשלם עבור התקנת המד ובטווח של 7 עד ימי עסקים יותקן מד באתר הבנייה.

יודגש כי לשם התקנת המד, על בעל ההיתר לדאוג להכנת תשתית מתאימה.

מד המים יקרא אחת לחודשיים וספח החשבון ישלח לבעל ההיתר.


שלב ב' - בקשה לטופס 4

  • בסיום הבנייה על בעל ההיתר להגיע למחלקת שירות לקוחות ולדאוג לשלם בגין סגירת חשבון עבור צריכת המים שנספרה במד הבנייה.
  • לאחר מכן עליו לפנות למחלקת ההנדסה של התאגיד לצורך אספקת מד ראשי.

יודגש כי גם אם במתחם הבניה קיימים מספר בניינים בפרוייקט בניה, על בעל ההיתר לסגור חשבון עבור כל בניין בנפרד, וזאת כתנאי לאספקת מד ראשי.


שלב ג' - התקנת מד מים ראשי ומדי מים משויכים

  • בעל ההיתר יחתום על מסמך הסכמה לתשלום בגין הפרשי מדידה / צריכות המים המשותפות.
  • תשלום עבור צריכה משותפת, עד לאכלוס של 80% לפחות מהדירות בפרויקט, יחול על בעל ההיתר בלבד.
  • באחריות בעל ההיתר לשלוח את הדיירים למחלקת שירות לקוחות עם טופס מסירת חזקה לשם ביצוע החלפת מחזיקים בנכס.
  • לאחר אכלוס של 80% מהדירות באחריות בעל ההיתר להגיע לתאגיד ולבקש להעביר את הצריכה המשותפת לדיירים.

 

 

 
 
 

 


 
 

 

 

שירות לתושב