האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

אמנת השירות


אנו, מנהלי תאגיד המים "מי אשקלון" ועובדיו מתחייבים בזאת לרמת שירות לצרכן, לאור ערכי התאגיד, על פי המפורט להלן:


1.  שיפור זמני טיפול בפניות לקוחות במרכז הפרונטלי והטלפוני.


2.  הפעלת מערך בקרה על תהליך הפקת חיובים לכלל הצרכנים

     לצורך הפקת חשבונית מהימנה ומדויקת.


3.  סתימות ביוב בקווים באחריות התאגיד

     תחילת הטיפול תוך שעתיים מקבלת ההודעה בתאגיד.


4.  תיקוני שבר (פיצוצים) בקווי מים באחריות התאגיד

     תחילת התיקון תוך שעתיים מקבלת ההודעה בתאגיד.


5.  הודעה על הפסקת מים לעבודות מתוכננות

     הודעה לתושבים לא פחות מ - 24 שעות לפני הפסקת המים.


6.  טיפול בהפסקות באספקת המים עקב תיקונים או עבודות מתוכננות

     סיום טיפול תוך 15 שעות מתחילת העבודה.


7.  הודעה על הפסקת מים בגין תקלות

     הודעה לתושבים בהתאם לאפשרויות בשטח וסוג התקלה.


8.  ביצוע חיבורי מים לדירות ובתים

ביצוע החיבור עד 48 שעות מחתימת ההסכם לאספקת מים ותשלום עבור החיבור.


9. ביצוע חיבורי מים לצורכי בנייה

ביצוע החיבור תוך 72 שעות מחתימת ההסכם לאספקת מים ותשלום החיבור.


10. בדיקת בוררות של מדי מים

שליחת המד לבדיקת מעבדה וקבלת ממצאי בדיקה בתוך 60 ימי עסקים.


11. טיפול בפניות ציבור

במסגרת אמות המידה לשירות שנקבעו ע"י רשות המים.


12. הערכות בחירום

להיערך בצורה מיטבית למתן מענה הולם לציבור הצרכנים במצבי חירום או במשברי מים. 

 
שירות לתושב