האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

מכרזים

 


להורדת מסמכי העיון בלבד לחצו כאן

תאריך פרסום:  22.12.2023

מועד אחרון להגשה: 29.1.2024 בשעה 11:00להורדת מסמכי העיון בלבד לחצו כאן

תאריך פרסום:  24.3.2023

מועד אחרון להגשה: 10.5.2023 בשעה 12:00להורדת מסמכי העיון בלבד לחצו כאן

תאריך פרסום:  6.1.2023

מועד אחרון להגשה: 1.2.2023 בשעה 13:00תאריך פרסום:  17.12.2022

מועד אחרון להגשה: 11.1.2023 בשעה 15:00תאריך פרסום:  27.10.2022

מועד אחרון להגשה: 7.12.2022 בשעה 10:00


תאריך פרסום:  16.6.2022

מועד אחרון להגשה: 15.8.2022 בשעה 13:00

 תאריך פרסום:  27.10.2022

מועד אחרון להגשה: 7.12.2022 בשעה 12:00

 תאריך פרסום:  13.5.2022

מועד אחרון להגשה: 20.6.2022 בשעה 11:00

 תאריך פרסום:  28.01.2022

מועד אחרון להגשה: 28.2.2022 בשעה 10:00-13:00

 תאריך פרסום:  24.12.2021

מועד אחרון להגשה: 7.2.2022 בשעה 11:00

 


 מכרז פומבי מס' 09/2021

לשיקום שדרוג ופיתוח רשת מים

 
 


תאריך פרסום:  26.11.2021

מועד אחרון להגשה: 29.12.2021 בשעה 12:00

 


תאריך פרסום:  26.11.2021

מועד אחרון להגשה: 16.1.2022 בשעה 12:00

 


תאריך פרסום:  11.10.2021

מועד אחרון להגשה: 31.10.2021 בשעה 12:00

 


שותפות מט"ש אשקלון - מכרז פומבי מס' 07/2021

למתן שירותי ניהול לפרויקט הרחבת מט"ש אשקלון 

 
 


תאריך פרסום:  27.8.2021

מועד אחרון להגשה: 7.10.2021 בשעה 12:00

 תאריך פרסום:  28.5.2021

מועד אחרון להגשה: 5.7.2021 בשעה 13:00

 תאריך פרסום:  05.02.2021

מועד אחרון להגשה: 21.3.2021 בשעה 12:00

  

תאריך פרסום:  26.7.2020

ניתן להגיש השגות על האמור לעיל למשרדי התאגיד וזאת עד ולא יאוחר מיום 9.8.2020 בשעה 12:00.תאריך פרסום:  17.4.2020

מועד אחרון להגשה: 13.5.20 בשעה 12:00

 


תאריך פרסום:  20.2.2020

מועד אחרון להגשה: נדחה ל- 30.4.2020 בשעה 1200

 


תאריך פרסום:  24.1.2020

מועד אחרון להגשה: 18.2.2020בשעה 13:00

 


תאריך פרסום:  27.12.2019

מועד אחרון להגשה: 20.01.2020 בשעה 12:00


 

תאריך פרסום:  28.6.2019

מועד אחרון להגשה: 4.7.2019תאריך פרסום:  7.6.2019

מועד אחרון להגשה: 14.7.19 בשעה 12:30

 תאריך פרסום:  5.4.2019

מועד אחרון להגשה: 15.5.19 בשעה 12:30

 


תאריך פרסום:  8.2.2019

מועד אחרון להגשה: 13.3.2019 בשעה 13:00


 

תאריך פרסום:  5.2.2019

ניתן להגיש השגות על האמור לעיל למשרדי התאגיד וזאת עד ולא יאוחר מיום 24.02.2019 בשעה 12:00.


 

תאריך פרסום: 1.2.2019

מועד אחרון להגשה: 25.2.2019תאריך פרסום:  9.2.2018

מועד אחרון להגשה: 20.3.2018

 


 

תאריך פרסום:  1.9.2017

 

מועד אחרון להגשה: 28.9.2017

 


 

תאריך פרסום:  18.8.2017

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 14:00


 

תאריך פרסום:  18.8.2017

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 12:00


 

תאריך פרסום:  5.5.2017

מועד אחרון להגשה: 14.6.2017


 

תאריך פרסום:  10.3.2017

מועד אחרון להגשה: 6.4.2017

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  13.1.2017

מועד אחרון להגשה: 22.2.2017

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  30.12.2016

מועד אחרון להגשה: 26.1.2017

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  8.12.2016

מועד אחרון להגשה: 22.12.2016

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  29.7.2016

מועד אחרון להגשה: 31.8.2016

סטטוס: הסתיים


 

תאריך פרסום:  1.4.2016

מועד אחרון להגשה: 4.5.2016

סטטוס: הסתיים


שירות לתושב