האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הטבות בחיובי המים לאוכלוסיה זכאית

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום), תשע"ד-2014, מגדירות קבוצות אוכלוסייה, המפורטות בתקנות, כזכאיות לתשלום מופחת בעד כמות מים נוספת על הכמות המותרת.

כל "זכאי" מקבל עד 7 מ"ק נוספים לחודשיים (60 יום) בתעריף הבסיס (תעריף א' למגורים).  

רשימת הזכאים הנה רשימה סגורה המועברת לרשות המים על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הבטחון והרשות לזכויות ניצולי השואה.
הן לרשות המים והן לתאגיד המים אין יכולת לשנות, להוסיף או לגרוע מרשימה זו.
ספק המים יחיל את ההטבה ל"צרכן הזכאי" החל ממועד תחילת הזכאות כמופיע במאגר הזכאים ברשות המים.


למידע נוסף מרשות המים בנושא "הטבות לאוכלוסיה מיוחדת" לחצו כאן.שירות לתושב