האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הסבר על חשבון המים והביוב


אופן עריכת החשבון התקופתי

מדי המים בעיר אשקלון נקראים מידי תקופה (60 ימים בממוצע). תהליך הפקת החשבון לכל תקופה מתחיל בשלב קריאות המונים בשטח, הנתונים מועברים למערכת לניהול צריכה בתאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף הפקת השובר.

 

 • תקופת חשבון - כל תקופה מונה כ- 60 ימי צריכה. קיימות 6 תקופות חיוב בשנה.
 • כתובת הנכס - הנכס שעליו מבוסס השובר לתשלום.
 • מס' כרטיס מים - מספר מזהה פנימי עליו נרשמת היסטורית הצריכות במערכת החיוב.
 • מס' נכס - מציין את מספרו של הנכס, כפי שמופיע ברישומי התאגיד.
 • סוג שימוש - התעריף למ"ק נקבע בהתאם לסוג הצריכה בנכס, כגון: מגורים, עסקים, בנייה וכד'.
 • מס' נפשות - מספר הנפשות המתגוררות בנכס. חישוב חשבון המים מתבסס, בין היתר, על מס' הנפשות בנכס.
 • מס' זכאים להטבה מיוחדת - מספר הזכאים לקבלת "הטבה לאוכלוסיות מיוחדות" בנכס.
 • סיבת הערכה - מציין מה הסיבה להערכת צריכה במצבים בהם אין גישה למד המים ו/או מד המים תקול.
 • סה"כ צריכה פרטית - צריכת המים הנמדדת במד המים הפרטי (המשוייך לנכס).
 • הפרשי מדידה - חישוב המתקבל מהפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים הפרטיים, מכמות הצריכה אשר נמדדה במד הראשי. הפרש זה מחולק במספר יחידות הדיור המשויכות למד הראשי ומתווסף לצריכה הפרטית.
 • סה"כ ימי צריכה - פרק הזמן בין קריאה קודמת לקריאה נוכחית, נע בין 56 ל-66 ימים.
 • התפלגות צריכת מים פרטית/משותפת במ"ק - גרף המתאר את צריכות המים בנכס במהלך השנה החולפת.
 • מספר מסלקה/ספח - מספר המזהה את השובר הרלוונטי לתשלום במערכת.

 

לחצו על סימני השאלה בחשבון התקופתי לקבלת הסבר על שדות הטופס.

X
תקופת חשבון
כל תקופה מונה כ-60 ימי צריכה. קיימות 6 תקופות חיוב בשנה.
X
כתובת הנכס
הנכס שעליו מבוסס השובר לתשלום.
X
מס' כרטיס מים
מספר מזהה פנימי עליו נרשמת היסטורית הצריכות במערכת החיוב.
X
מס' הנכס
מציין את מספרו של הנכס, כפי שמופיע ברישומי התאגיד.
X
סוג שימוש
התעריף למ"ק נקבע בהתאם לסוג הצריכה בנכס, כגון: מגורים, עסקים, בנייה וכד'.
X
מס' נפשות
מספר הנפשות המתגוררות בנכס. חישוב חשבון המים מתבסס, בין היתר, על מס' הנפשות בנכס.
X
מס' זכאים להטבה מיוחדת
מספר הזכאים לקבלת "הטבה לאוכלוסיות מיוחדות" בנכס.
X
סיבת הערכה
מציין מה הסיבה להערכת צריכה במצבים בהם אין גישה למד המים ו/או מד המים תקול.
X
סה"כ צריכה פרטית
צריכת המים הנמדדת במד המים הפרטי (המשוייך לנכס).
X
הפרשי מדידה
חישוב המתקבל מהפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים הפרטיים, מכמות הצריכה אשר נמדדה במד הראשי. הפרש זה מחולק במספר יחידות הדיור המשויכות למד הראשי ומתווסף לצריכה הפרטית.
X
סה"כ ימי צריכה
פרק הזמן בין קריאה קודמת לקריאה נוכחית, נע בין 56 ל-66 ימים.
X
התפלגות צריכת מים פרטית/משותפת במ"ק
גרף המתאר את צריכות המים בנכס במהלך השנה החולפת.
X
מספר מסלקה/ספח
מספר המזהה את השובר הרלוונטי לתשלום במערכת.
שירות לתושב