האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

הוראות קבע

תשלום חשבון המים בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בנקאית הנה הדרך הטובה והיעילה ביותר לתשלום חשבון המים והביוב. 

אם הייתה לך הוראת קבע בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי לתשלום ארנונה ומים מלפני יום 1.7.2010 לתשלומי ארנונה ומים וביוב לנוחתך ובהתאם לסמכותו לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 אין צורך לחתום על הוראת קבע חדשה, הוראת הקבע תהיה תקפה גם בתאגיד המים והביוב, אנא הודע לתאגיד במקרה אם אתה מעוניין לבטל את הוראת הקבע.

הוראת קבע בנקאית

בחשבון המים והביוב הראשון צורף טופס הוראת קבע שיש למלא בו את הפרטים ולהחתים את הבנק שבו מתנהל חשבונך, לאחר החתמת הבנק יש להעביר את הוראת הקבע לתאגיד.
 

הוראת קבע לחיוב כרטיס חיוב ("כרטיס אשראי")

ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע של כרטיס חיוב ("כרטיס אשראי") במקרה זה על בעל הכרטיס למלא את הטופס המצורף ולהעבירו לתאגיד באמצעות הדואר, הפקס או בתיבת השירות. אין צורך להחתים את חברת כרטיסי האשראי.


 

 

 

שירות לתושב