האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

 

עדכון מספר נפשות

 

להגשת בקשה חדשה על עדכון נפשות ניתן לפנות אלינו באמצעות: 

  • טופס מקוון באתר האינטרנט
  • פקס שמספרו 08-9578820 
  • או להגיע למרכז שירות הלקוחות הפרונטלי


מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  1. תצלום תעודת הזהות וספח של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18 .לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18 ,יש לצרף ספח של הורה.
  2. אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהיה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך-דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.
  3. אם והבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות,  אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור הספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמתגוררים ביחידת דיור.


טופס הצהרת מספר נפשות אשקלון

טופס הצהרת מספר נפשות נתיבות

 

 

שירות לתושב