האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

מקורות המים

כל המים המסופקים בתחומי אשקלון ונתיבות מסופקים על ידי חברת 'מקורות', חברת המים הלאומית של מדינת ישראל. 

איכות המים המסופקת על ידי חברת 'מקורות' עומדת באיכות הנדרשת בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה), התשל"ד – 1974. 

על מנת להבטיח שהמים המסופקים על ידי "מי אשקלון – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ' עומדים באיכות הנדרשת על ידי משרד הבריאות נערכות בדיקות תקופתיות אחת ל 4 חודשים, בהן נדגמים המים ונערכת בדיקת מעבדה במעבדות משרד הבריאות.

שירות לתושב