האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >חלוקת משימות בין התאגיד לעירייהכללי

משימת תאגיד המים

 • אחריות כוללת לתפעול ואחזקת מערכת המים והביוב. 
 •  הבטחת הספקת מים רציפה לתושבים באמצעות רשת המים הרשותית או לחילופין ע"ב תחנות ואמצעי חלוקה בעת משבר.

משימת העירייה

 • אחריות כוללת לטיפול באוכלוסייה. 
 •  אחריות לניהול ולשליטה על כלל האירוע.


תכנון, אספקה, וחלוקת מים

משימת תאגיד המים

 • תכנון כולל לאספקה/ חלוקת המים במצבי שיגרה וחירום. 
 •  אבטחת אספקת מים שוטפת לתחנות החלוקה (במכלים/בקבוקים/שקיות). 
 •  קביעת תחנות חלוקה ואישורים מול העירייה.

משימת העירייה

 • אישור נקודות החלוקה שנקבעו ע"י התאגיד.
 • אחריות לחלוקת המים לאוכלוסייה בתחנות החלוקה. 
 •  חלוקת מים לאוכלוסייה מיוחדת.


הקמת תחנות לחלוקת מים

משימת תאגיד המים

 • אחריות לרכש/ תיאום ע"ב חוזים של כלל   האמצעים הנדרשים לביצוע ותפעול משימת חלוקת המים. 
 •  אחריות לפריסה והקמת תחנות חלוקה.

משימת העירייה

 • אחריות לתפעול רציף של תחנות החלוקה.
 • קצאת כ"א ייעודי לסדר ציבורי.


הובלה וניוד מים במכלים

משימת תאגיד המים

 • תכנון, הקצאה/רכש אמצעים לביצוע סבבי המילוי. 
 •  אחריות לביצוע סבבי מילוי המים לתחנות בריכוז נציג התאגיד.
חלוקת מים בבקבוקים/ מכליות מסיוע חיצוני

משימת תאגיד המים

 • תיאום קבלת סיוע חיצוני באמצעות בקבוקים/מכליות, מול היחידה לביטחון מים ברשות המים. 
 •  תכנון פריסת אמצעי הסיוע לתחנות החלוקה.
שליטה וניהול

משימת תאגיד המים

 • הקמה והפעלה של "תא מים וביוב" במרה"פ.
 • שליטה ותפעול מערך שינוע המים והקמת תחנות. 
 •  תפעול מערך האחזקה.

משימת העירייה

 • שליטה וניהול כל האירוע מהמרה"פ הרשותי. 
 •  השליטה והניהול על אירוע חירום ומשבר מים יתבסס על "מטות המרובעים".


אוכלוסיות מיוחדות

משימת תאגיד המים

 • תיאום הספקת המים בבקבוקים/שקיות/ אחר.

משימת העירייה

 • חלוקת מים לאוכלוסיית תל"מ באחריות הנהלות הרובע, ומח' רווחה של העירייה.


דוברות והסברה

משימת תאגיד המים

 • גיבוש המלצות להעברת מידע לתושבים. 
 •  מעקב אחר צרכי האוכלוסייה בתחום המים והביוב. 
 •  ניסוח הודעות ותכנים.
 • התאגיד יפעיל מוקד מידע כבשגרה.

משימת העירייה

 • ניהול מערך ההסברה ע"י דובר העירייה. 
 •  הפצת פרסומים.
 • תפעיל מוקד מידע עירוני.


סיוע משטרתי


משימת העירייה

 • תיאום מול גורמי המשטרה ברשות/מרחב ומימוש הסיוע.


תיאום סיוע צה"ל/ חטמ"ר


משימת העירייה

 • תיאום עם גורמי צה"ל (פקע"ר/חטמ"ר).


עבודת המטה באירוע משבר מים

משימת תאגיד המים

 • בניית תמונת מצב מים וביוב. 
 •  ביצוע הערכת מצב מקצועית. 
 •  הכנת תוכנית מענה בשיתוף העירייה. 
 •  אישור התוכנית המשולבת בעירייה וקבלת "אור ירוק" להפעלתה. 
 •  הפעלת התוכנית בכפוף לחלוקת המטלות שהוצגו.משימת העירייה

 • בניית תמונת מצב כוללת המשולבת בגיבוש תכנית המענה לתחום המים. 
 •  אישור התוכנית המקצועית בעירייה.
 • שליטה וניהול הפעלת התוכנית הכוללת.

שירות לתושב