האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

החזר כספי לתושב


במידה ובחשבון המים שנשלח לביתך היתרה לתשלום בזכות (-), יש באפשרותך לקבל החזר כספי לחשבון הבנק שלך. 


אפשרויות לקבלת ההחזר הכספי הינן:

1. באמצעות אתר האינטרנט בטופס מקוון:   
 

טופס החזר כספי לתושב אשקלון

טופס החזר כספי לתושב נתיבות
 
 

 

2. מילוי טופס ""אישור הסכמה להעברת יתרת זכות" + צירוף המסמכים הנדרשים באמצעות הפקס שמספרו: 08-9578820. 

 

 

 

3. פניה למרכז שירות לקוחות וגביה של תאגיד מי אשקלון, ברחוב יורם ורון 2, קומה 7, אשקלון.

 

המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע ההחזר:

  1. טופס "אישור הסכמה להעברת יתרת זכות"- לחץ כאן.
  2. צילום ת.ז/ תדפיס מרשם החברות/ עמותות/ שותפויות.
  3. צילום מסמך המאמת את פרטי חשבון הבנק (צ'ק מבוטל/תדפיס עו"ש).

 

- בכל מקרה, היתרה הסופית תיקבע לפי הרשום בספרי התאגיד.

 

- בקשה שתוגש ללא צירוף כל המסמכים הדרושים ומספר טלפון לא תטופל.

 

שירות לתושב