האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

חוקים כללים ותקנות


 • לצפייה בעמוד החקיקה מתוך אתר רשות המים לחצו כאן

 • לצפייה בחוק חופש המידע לחצו כאן
 • לצפייה בחוק הגנת הצרכן לחצו כאן
 • לצפייה בחוק המים, התשי"ט-1959 לחצו כאן
 • לצפייה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 לחצו כאן
 • לצפייה בכללי המים (אמות המידה לשירות) לחצו כאן
 • לצפייה בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014 לחצו כאן
 • לצפייה בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות) לחצו כאן
 • לצפייה בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים) לחצו כאן
 • לצפייה בתקנות בדבר הטבות לאוכלוסיות מיוחדות לחצו כאן
 • לצפייה בכללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988 לחצו כאן
 • לצפייה בכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה), תשע"ה-2015 לחצו כאן
 • לצפייה בתקנות בריאות העם (איכות מי שתייה), תשל"ד-1974 לחצו כאן
 • לצפייה בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) לחצו כאןשירות לתושב