האתר מונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. להצהרת נגישות >

חירום - כללי

הערכות להתמודדות עם משבר מים בתחומי התאגיד

תאגיד מי אשקלון מופקד על אספקת מים באיכות מיטבית , בשגרה ובחירום לערים אשקלון ונתיבות.

  • התאגיד אחראי לפינוי וסילוק שפכים , אחזקה ותפעול מערכת הביוב בשתי הרשויות.
  • יחד עם אותן רשויות נערך התאגיד להתמודדות עם מצבי חירום השונים.
  • כדי להיות מוכנים לחירום צרפנו מספר קישורים לאתרים מומלצים:

           1.   פיקוד העורף/פקע"ר.
           2.   רח"ל/ רשות החירום הלאומית.


מצב חירום

מהו מצב חירום ? - מצב חירום הוא אירוע משבר מים ו / או ביוב בו מערכות אספקת המים ו / או מערכות סילוק השפכים וטיהורם קורסות או מופסקת הפעלתן השוטפת באופן שמאיים על בריאות הציבור, או שיגרמו לזיהום סביבתי . אלו אפשר ויתרחשו בעת מלחמה כוללת, הסלמה אזורית, פעילות טרור, פגעי טבע כדוגמת רעידת אדמה או תקלה באחת ממערכות ההולכה של המים והביוב. 
לכן אנו ממליצים שתשמרו מנת מים ראשונית לחירום בכל בית בכל עת.


איך יודעים מהי כמות מספקת?

כמות מספקת מומלצת היא 4 ליטר מים לנפש ליממה , מומלץ להחזיק בכל בית מלאי לשלוש יממות דהיינו בבית אב בו חיות 4 נפשות יהיו 48 ליטר מים בכל עת. ניתן ורצוי לרענן את מלאי המים אחת לחודש בין אם מדובר במים מינרלים ובין אם מי ברז.

כאמור מצב חירום יכול להתרחש בכל עת משמעותו תהיה פגיעה חלקית בהספקת המים והולכת הביוב, יתכן כי מערכת אספקת המים לעיר מגוריכם תיפגע כולה.

התמודדות התאגיד עם מצבי החירום:

  • תאגיד המים מי אשקלון ערוך להתמודד עם מצב חירום מהקל ועד הכבד.
  • ברשות התאגיד ציוד חלופי לתיקון תקלות וציוד מיוחד לפתיחת תחנות לחלוקת מים.
  • ההתמודדות עם מצבי החירום השונים תעשה בשיתוף מלא עם הרשות בה אתם מתגוררים (אשקלון, נתיבות).
  • במידה ויהיה צורך יפתחו תחנות חלוקה בקרבת אזור מגוריכם.

מיקום תחנות החלוקה יתפרסם בכל כלי התקשורת הפעילים בעיר מגוריכם, בתחנות אלו יחולקו מכלי מים בני 4 ליטר לכל דורש. התחנות יפעלו בכל עת שיידרש 24 שעות ביממה.

  • תכנית אספקת המים וחלוקתה לאוכלוסייה תתואם ותתבצע עם גורמי הרשות המקומית באמצעות עובדי התאגיד, הרשות המקומית ופעילות מתנדבים.
  • התושבים ייקראו לנקודות חלוקה שתפוזרנה בעיר על פי הצורך. חלוקת מים לאוכלוסיות מיוחדות תבוצע ע"י מתנדבים של הרשות.
  • חשוב לציין כי התאגיד ערוך ומוכן ואף תרגל מצבים שונים של משבר מים בכל אחת מהרשויות, והוא שומר על יכולות קבועות לטיפול במצב חירום בכל עת שיידרש.

המים הינם משאב חיוני ואף קיומי, ולכן רצוי כי יחד נשמור על משאב זה ונתכונן למצבי החירום ונפעל ע"פ ההוראות שיינתנו בעת מצבי החירום.


שירות לתושב